Kosár tartalma
(0) termék
FőoldalElérhetőségVásárlás/SzállításBejelentkezésIMAGE_BUTTON_ABOUT_US
 
 
Összetett keresés

Termékek
Csúszdalap
Jungle Gym játszótér
Hinta
Játszótéri kiegészítők
Gumilap
Közterületi eszközök
Rugós játékok

Szolgáltatások
Játszótér karbantartás

Információk
Vásárlási feltételek
Kapcsolat
A használat szabályai


Kiemelt termék
Műanyag kapaszkodó
Műanyag kapaszkodó
1.900Ft
1.650Ft
Ajánlott oldalak
KERTCENTRUM SÜLYSÁP
Vásárlási feltételek

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A www.csuszdalap.hu online áruházat (a továbbiakban: „Webáruház”) a
Lemaba Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 2011 Budakalász, Fagyal utca 1.;
cégjegyzékszám: Cg. 13-09-151053;
adószám: 23564365-2-13.;
(a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Üzemeltető”) üzemelteti.

1.2. A Szolgáltató telephelyének (ügyfélszolgálatának) elérhetőségei: 

Cím: 1135 Budapest, Tatai utca 62.
Telefon: +36309070057
E-mail: info@csuszdalap.hu

1.3. A Webáruházban történő vásárlással a Szolgáltató és a Webáruház szolgáltatásait igénybe vevő (a továbbiakban: „vevő” vagy „vásárló”) között a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) rendelkezéseinek megfelelő szerződés jön létre.

1.4. A vevők, mint a Webáruház használói kötelesek elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben vevő a jelen ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy a weboldalt nem használhatja, a Webáruházban nem regisztrálhat, megrendelést nem adhat le, illetőleg nem vásárolhat. A vevő a Webáruházban adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatait az Szolgáltató a jogszabályi előírásoknak és hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatának megfelelően kezelje.

1.5. A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A változás a Webáruház weblapján történt megjelenés időpontjától hatályos. Azon vevők, akik nem értenek egyet a szabályok módosulásával, nem jogosultak a továbbiakban vásárlásra. A változtatások a már megkötött szerződéseket (így a visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. 

2. A szolgáltatás igénybevétele

2.1. A megrendelések leadása kizárólag a Webáruházban elektronikus úton, interneten keresztül a www.csuszdalap.hu webcímen vagy a info@csuszdalapt.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben lehetséges.

2.2. A megrendelések leadása előtt a vevő köteles regisztrálni magát a Webáruházban. A megrendelés leadása előtt a vevőnek lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A regisztrációhoz és így a megrendelés teljesítéséhez a vevő legalább az alábbi adatok megadására köteles:
- vevő neve,
- pontos számlázási cím,
- pontos szállítási cím,
- vevő email címe,
- a csomag átvevőjének neve, telefonos elérhetősége,
- a megrendelni kívánt áru(k) pontos megnevezése és bruttó ellenértéke.

2.3. A megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton, e-mail útján küldi el a vevők részére, illetve teszi közzé weblapján jelen ÁSZF keretén belül.

2.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos feltételek esetén (bizonyos termékek, nagy rendelési érték, szokásoshoz képesti nagy mennyiség, stb.) a megrendelést csak és kizárólag egyedi írásbeli szerződés megkötése esetén teljesíti, mely esetben a vevőt tájékoztatja arról, hogy csak személyes megrendelést követően vagy írásbeli szerződés megkötését követően teljesít, a létrejött szerződés feltételei szerint. Ezen esetekben tehát egyáltalán nem jöhet létre szerződés a Webáruházban.

2.5. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vevő a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató és a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan, hiányosan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség és az ezzel felmerült kár a vevőt terheli.
2.6. A Webáruházban történő vásárlás esetén – a 2.8. pontban foglalt kivétellel – szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vevő és a Szolgáltató között, amely jogviszonyra a megrendelés és a visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A vevő a megrendelés elküldésével a jelen ÁSZF és az adásvételi szerződés feltételeit elfogadja, továbbá kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződési nyilatkozatának megtétele, megrendelésének elküldése fizetési kötelezettséget von maga után. A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató és vevő között csak és kizárólag a Szolgáltató megrendelést elfogadó kifejezett nyilatkozatával jön létre a szerződés, a megrendelés elküldésekor a Szolgáltató által generált automatikus email üzenet nem minősül visszaigazolásnak, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és Szolgáltató felé történt továbbítását nyugtázza. A Szolgáltató megrendelést elfogadó kifejezett nyilatkozata hiányában a felek között nem jön létre szerződés. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a felek mentesülnek az ajánlati kötöttség alól, a vevő nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni, a Szolgáltató pedig nem köteles teljesíteni. Felek elfogadják, hogy a fentiek szerint létrejövő szerződés - melyre a jelen ÁSZF rendelkezési irányadóak – magyar nyelven jön létre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, Szolgáltató a szerződéseket nem iktatja, azok utóbb nem hozzáférhetőek. A szerződésben, illetőleg az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország joga az irányadó.

Fogyasztónak minősülő vevő vásárlása esetén a Szolgáltató legkésőbb a termékek átadásával, kiszállításával együtt a jogszabály szerinti tartalmú visszaigazolást ad a szerződésről, amelyet teljesíthet a vevőnek történő elektronikus levél küldésével vagy a termékekhez küldött számlán történő feltüntetéssel. Fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy vevő minősül.


2.7. A vásárlás menete: 
-    Vevő a kiválasztott termékeket a virtuális kosárba helyezi a „kosárba” gomb megnyomásával. Ezek után a „Kosár” gombra klikkelve ellenőrizheti, és még módosíthatja a kosár tartalmát.
-    Ezt követően a vevőnek a „Fizetés” gombra kattintva a számlázási és szállítási adatok megadása után ki kell választania az áruátvétel és fizetés módját (itt megjelenik a szállítási költség), majd az ellenőrző oldalra lépés után kell a vevőnek elküldeni a rendelését. Az e-mail cím kitöltése kötelező, mivel a rendelés leadásának tényéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a vevőnek.
 A vevő által a megrendelés során vétett adatbeviteli hibák javítására a rendelés leadása előtt van lehetőség. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell az ügyfélszolgálat e-mail címén.

2.8. A fogyasztónak minősülő vevő által a Webáruházban vagy e-mailen leadott rendelésekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) rendelkezései irányadóak. Amennyiben a fogyasztónak minősülő vevő a Webáruházban vagy e-mail útján adja le megrendelését, azonban a termék személyes átvételét választja, úgy a megrendelése csak foglalásnak minősül (azaz a Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt terméket a foglalási értesítőben meghatározott időpontig a vevő részére fenntartja) és nem jön létre adásvételi szerződés a vevő és a Szolgáltató között. Ebben az esetben a vevő a Szolgáltató szaküzletében a termék megtekintése és kipróbálása után dönti el, hogy a terméket megvásárolja-e vagy sem, így a szerződés a vevő és a Szolgáltató együttes jelenlétében jön létre és nem minősül a távollévők között kötött szerződésnek.

2.9. Vásárlás előtt a vevőnek célszerű a Szolgáltatóval telefonon egyeztetni, hogy a megvásárolni kívánt termékből van-e szabad raktárkészlet, mivel a készletinformációkat csak naponta egyszer frissíti a szolgáltató.
Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. Vevő elfogadja, hogy ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a vételár visszafizetésén felül kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb kompenzációra.

2.10. A Webáruházban feltüntettet árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A bruttó árak tartalmazzák a mindenkor hatályos adójogszabályok szerinti általános forgalmi adó összegét. Azoknál a termékeknél ahol 0,- (nulla) Ft-os ár szerepel, azok az adott időpontban nem kaphatóak. Az ilyen termékek megrendelése nem érvényes, a 0,- Ft-os ár feltüntetés nem minősül ingyenes ajánlatnak. A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.

2.11. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra (pl. „1”,- Ft-os ár), akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától. A raktárkészlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen esetekért sem a Webáruház sem a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a Szolgáltató az ilyen helyzet felismerését követően tájékoztatja a vevőt.

2.12. A Szolgáltató a termékek leírását és technikai ismertetőit a gyártók által részére megadott adatok alapján jelenteti meg a Webáruházban, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a termékek tulajdonságait, jellemzőit a gyártók hibásan adták meg.

2.13. A Szolgáltató a ”Elérhetőség” menüpontban megjelölt elérhetőségeken az általa nyújtott szolgáltatásokról, értékesített termékekről, a Webáruház használatáról szívesen nyújt további tájékoztatást.

2.14. A vevő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

2.15. A Szolgáltató a vásárlás tekintetében létrejövő szerződés megkötéséig bármikor jogosult a szolgáltatásai feltételein változtatni. A Szolgáltató ajánlatain bármikor jogosult változtatni.

3. Szállítási és fizetési feltételek

3.1. Áruátvételi módok:
-    Személyes átvétel: a Szolgáltató 1135 Budapest, Tatai utca 62. címen lévő telephelyén.
    Kiszállítás futárszolgálattal:  A Webáruházban megrendelt termékeket 25kg súlyhatárig az MPL futárszolgálat szállítja házhoz.
-    A 25 kg-nál nehezebb vagy méretei miatt fel nem adható termékeket (Pl: játszótereket) saját szállító járművünkkel szállítjuk házhoz. Az ily módon történő házhozszállítás díját minden esetben külön állapítjuk meg, és telefonon egyeztetjük.

3.2. A Szolgáltató törekszik a szállítás leghamarabb történő teljesítésére. A készleten lévő termék házhozszállítása általában a megrendelés visszaigazolásától számított 3 napon belül történik. A rendelésre szállított termékek esetében a szállítási idő általában a visszaigazolástól számított 7 nap. A Szolgáltató által a Webáruházban feltüntetett kiszállítási határidők tájékoztató jellegűek, a készlettől függően ezen határidők változhatnak, így ezen tájékoztató szállítási határidőkhöz képest bekövetkező változásokért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A szokásos szállítási idő esetleges megnövekedése esetén a Szolgáltató igyekszik tájékoztatni a vevőt. A kiszállítás napközben történik, munkaidőben 08-16 óráig. A vevő köteles olyan szállítási címet megadni, ahol ezen időintervallumban elérhető.

3.3. Vevő a termékek vételárát az alábbi módokon egyenlítheti ki:

-    Utánvétes fizetéssel történő rendelés esetén a vételár és a szállítási díj a termék(ek) átvételekor készpénzben fizetendő.
-    A termékek Szolgáltató szaküzletében történő személyes átvétele esetén a fizetés történhet készpénzben, továbbá interneten történő átutalással. Szolgáltató kifejezetten tájékoztatja a vevőket, hogy az interneten történő átutalás esetén a termék csak abban az esetben vehető át, amennyiben annak vételára Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.
-    Mind házhozszállítás, mind személyes átvétel esetén a fizetés történhet előre átutalással. Ebben az esetben a Szolgáltató a számlamásolatot email vagy fax útján megküldi a vevő részére, a vevő pedig a termék(ek) vételárát előre, a szállítást megelőzően köteles Szolgáltató bankszámlájára átutalni. Házhozszállítás esetén az előre utalandó számla a szállítási költséget is tartalmazza. Az átutaláskor a számla sorszámát minden esetben fel kell tüntetni a közlemény rovatban. A Szolgáltató csak és kizárólag a számlán szereplő vevő számlájáról történő átutalást fogadja el. A vételárnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően vehetőek át a termékek, illetve a Szolgáltató a jóváírást követően gondoskodik a csomag elindításáról. 

A Webáruház oldalán feltüntetett árak tájékoztató jellegűek és csak készpénzes, átutalásos és utánvétes fizetésnél érvényesek.

3.4. A házhozszállítás díjszabása:

Normál csomag: 2.700 ft/db

Csúszda szállítás 2,3m: 6.500 ft/db

Csúszda szállítás 2,9m: 7.000 ft/db

Saját szállító járművünkkel: 150 - 250 ft/km (oda-vissza)

Külön csomagolási költség nem kerül a Szolgáltató által felszámításra.

3.5. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a vevő a futárnak nem tudja megfizetni, vagy az áru a vevőnek felróható okból nem adható át, a vevő köteles a Szolgáltatónak az áru rendelkezésre állításával (bruttó 5.000,- Ft csomagolási és adminisztrációs költség) és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni. Ez azokra a megrendelésekre is vonatkozik, ahol esetleg a kiszállítás díjtalan lenne. A visszaküldött csomagok visszaszállítási díja a vevőt terheli. Ilyen esetekben a csomag újraküldésére, kizárólag a termék vételárának és a szállítási díjnak a Szolgáltató részére történő átutalását követően van mód.

3.6. A vevőnek lehetősége van a rendelés lemondására a szállítási és rendelkezésre állítási költség megtérítése nélkül, amennyiben a lemondás legkésőbb a rendelésének e-mailen történő visszaigazolásakor és adatainak egyeztetésekor megtörténik.

3.7. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a vevőre a termék átvételével egyidejűleg száll át.

3.8. Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag és a termék sértetlenségét, darabszámát ellenőrizni és az átvételi elismervényt aláírni. Mennyiségi hiány vagy sérült csomagolás, termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában a Webáruház semmilyen mennyiségi reklamációt nem fogad el, ez alól kivétel, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát.

4. Szavatosság, jótállás

Szolgáltató a termékekre a hatályos jogszabályokban meghatározott szavatosságot és jótállást vállalja. Jótállási kötelezettség és termékszavatosság a Szolgáltatót kizárólag a fogyasztónak minősülő vevővel szemben terheli. Fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy vevő minősül.

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény (Ptk.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint egyéb hatályos magyar jogszabályok irányadóak.

5. Elállási jog és gyakorlásának feltételei

5.1. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a Rendelet tartalmazza. A Rendelet értelmében az elállás joga csak és kizárólag a fogyasztónak minősülő vevőt illeti meg. Fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eső célból szerződést kötő vevő minősül. A Rendelet teljes szövege a Webáruház oldalán  megtalálható. 

5.2. A Rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a vevő vagy a vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi; több termék vagy több tételből, darabból álló termék adásvételekor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a vevő vagy a vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket vagy az utolsó tételt, darabot átveszi. Fogyasztónak minősülő vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
Amennyiben a Szolgáltató a fogyasztónak minősülő vevőt az őt megillető elállási jog gyakorlási jogának határidejéről és egyéb feltételeiről, különösen az elállási jog gyakorlásának módjáról nem tájékoztatta a 2.6. pont szerinti módon, a fogyasztónak minősülő vevő 14 napos elállási határideje tizenkét hónappal meghosszabbodik. Termék átvételének időpontja a termék személyes átvételének vagy a futártól történő átvételnek az időpontja.

5.3. 14 napos elállási jogát nem gyakorolhatja a vevő a gyorsan romló termékeknél, jelen esetben a növényeknél, mivel a kertészeten kívüli szakszerűtlen kezelés is okozhat sérülést a növényen.

A Rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő vevő nem gyakorolhatja elállási jogát olyan előre nem gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

5.4. Elállás esetén a fogyasztónak minősülő vevő a sértetlen terméket és a termékhez mellékelt minden kiegészítő terméket a számlával vagy annak másolatával együtt, saját költségén, megfelelő csomagolásban köteles visszaküldeni vagy visszavinni a Szolgáltató címére. Ha a fogyasztónak minősülő vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden részére átadott kiegészítő terméket, Szolgáltató a termék vételárát a hiányzó kiegészítő termékek árával csökkentetten fizeti vissza a vevőnek.

5.5. A Szolgáltató a Webáruházban kizárólag sérülésmentes vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket a fogyasztónak minősülő vevő részére megtéríteni. A Szolgáltató követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését, továbbá azon értékcsökkenés és kár megtérítését, melyek a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból erednek.

5.6. A Rendeleten alapuló elállást indokolni nem kell. A Rendelet értelmében az egyértelmű, írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Írásbeli elállásnak kizárólag e-mail útján vagy postai úton igazolhatóan megküldött elállás minősül. A fogyasztónak minősülő vevő elállási jogát a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező és a Webáruház honlapján közzétett elállási nyilatkozat-minta kitöltésével és megküldésével vagy az elállási jog gyakorlására vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megküldésével gyakorolhatja.

5.7. A visszaküldött termék Szolgáltató részére történő visszajuttatásának költségei a vevőt terhelik. A fogyasztónak minősülő vevő a visszaküldendő terméket - jelen ÁSZF 5.4. pontjában részletezett kiegészítő termékekkel együtt - személyesen is jogosult visszavinni, továbbá a Szolgáltató futárával visszaküldeni Szolgáltató szaküzletének címére. Utánvéttel, illetve egyéb postai szolgáltatás igénybevételével visszaküldött terméket a Szolgáltató nem vesz át, továbbá ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Amennyiben a vevő nem a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát, úgy a Szolgáltató a vételárat nem téríti vissza, azonban - előzetes egyeztetést követően - mód van a termék visszaküldésére a vevő részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vevőt terhelik.

5.8. A fogyasztónak minősülő vevő által jogszerűen gyakorolt elállás kézhezvételét követően a Szolgáltató írásban haladéktalanul visszaigazolja a vevőnek az elállási nyilatkozat megérkezését. A vevő a terméket köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállási jog gyakorlásának napjától, azaz az elállási nyilatkozat Szolgáltatóval történt közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni vagy személyesen visszavinni a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a fogyasztónak minősülő vevő által jogszerűen gyakorolt elállástól számított tizennégy (14) napon belül téríti vissza a fogyasztó által megfizetett teljes vételárat és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket azzal, hogy a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételárat és a költségek összegét, ameddig a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy minden kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

5.9. Amennyiben a vevő a Webáruházban minőségi hibás, sérült, vagy más módon csökkent minőségű terméket vásárol, mely állapotról a Szolgáltató a vevőt a megrendelés előtt tájékoztatta, úgy ezen hibára, sérülésre vagy csökkent minőségre hivatkozással a vevő a megrendeléstől nem állhat el, a létrejött szerződést nem jogosult felmondani, tekintettel arra, hogy a megrendelt termék ezen tulajdonságára a Szolgáltató a figyelmét felhívta és annak ismeretében döntött a megrendelésről.

6. A felelősség korlátozása, illetőleg kizárása

6.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra. 

6.2. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

-    Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
-    A Webáruházban megjelenített termék kifogyása. A Szolgáltató bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
-    Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
-    Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
-    Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése vagy megsemmisülése.
-    Bármely szoftver nem megfelelő működése.
-    Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

6.3. A Szolgáltató kizárja felelősségét minden közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

6.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a vevőnél esetlegesen felmerülő károkért és elmaradt haszonért, valamint a vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. 

6.5. A vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a vevő kötelezettsége.

6.6. Vevő teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. A Szolgáltató ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. Vegyes rendelkezések 

8.1. A Szolgáltató rendszere a vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a vevők által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal, kivéve, amennyiben ehhez a vevő hozzájárult.

8.2. A Szolgáltató jogosult a vevők részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vevő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

8.3. A vevő a 8.1. pont, illetve a 8.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.

8.4. A Szolgáltatás tájékoztatja a vevőket, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

8.5. A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, a Szolgáltató 1135 Budapest, Tatai utca 62. szám alatti ügyfélszolgálatán. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége (1052 Budapest, Városház u. 7.), Pest megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.) eljárását is kezdeményezheti.

Sülysáp, 2014. Október.

 

________________________________________________

1. számú melléklet

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)Szolgáltató neve: Lemaba Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2011 Budakalász, Fagyal utca 1.
Telephely: 1135 Budapest, Tatai utca 62.
Telefon: +36309070057
E-mail: info@csuszdalap.hu

Alulírott ………………………………..………… kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott határidőn belül gyakorlom az elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:


A termék megnevezése: ………………………………………………………………………………….

A termék vételára: ……………………………………………………………………………………..

A szerződéskötés időpontja: ……………………………………………………………………………..

A termék(ek) átvételének időpontja: ……………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) neve: ……………………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) címe: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………


Kijelentem, hogy az elállási jogom gyakorlásának következményeivel, valamint az elállási jogom gyakorlásához kapcsolódó kötelezettségeimmel tisztában vagyok, azokat megfelelő határidőben teljesítem.

Kelt: ………………….……, 20..… ………… …….
A fogyasztó aláírása: ………………………………………………………..
(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 


___________________________________________________

 

 ADATVÉDELMI TÁLYÉKOZTATÓ

 

 

Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (a továbbiakban Rendelet) és 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Adatvédelmi törvény) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

 

a Lemaba Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2011 Budakalász, Fagyal utca 1.; cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-151053; adószáma: 23564365-2-13;  a továbbiakban, mint „Adatkezelő”)

a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót (a továbbiakban jelen Tájékoztató) alkotja meg és az abban rögzítettek szerint kíván eleget tenni a Rendeletből és a vonatkozó magyar jogszabályokból eredő adatvédelmi kötelezettségének.

 

A jelen Tájékoztató közvetlen célja, hogy az Adatkezelő és az érintett személy között létrejött adásvételi szerződés (a továbbiakban Adásvételi szerződés) alapján az Adatkezelőnek átadott, az Adásvételi szerződés teljesítéshez szükséges személyes adatoknak az Adatkezelő általi kezelését szabályozza.

 

I. Fogalom meghatározások

 

A jelen Tájékoztató alkalmazásában az alábbi adatvédelmi fogalmakat alkalmazzuk:

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

2. „különleges adat” az Érintett faji eredetére, a nemzetiséghez tartozására, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életére vonatkozó személyes adat, valamint az Érintett egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adata, esetleges bűnügyi személyes adatai.

 

3. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

6. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

7. „az Érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

8. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

II. Az adatkezelés irányelvei

 

1. Az Adatkezelő kijelenti és kötelezi magát, hogy az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően és a mindenkori adatvédelmi szabályokkal összhangban kezeli.

 

2. Az Adatkezelő a Rendeletnek és az Adatvédelmi Törvénynek való folyamatos megfelelés érdekében fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa. Amennyiben erre sor kerül, az Adatvédelmi Tájékoztató hatályos módosítását az Adatkezelő weboldalán közzéteszi, illetve az Érintettel előzetesen közli.

 

3. A személyes adatok kezelését az Adatkezelő a jogszerűség és tisztesség, valamint az Érintett számára ésszerű mértékű átláthatóság biztosításával végzi. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban egyértelműen meghatározott jogszerű célokból, és az ezekhez szükséges mértékben kezeli.

 

4. Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék, és ennek érdekében a kezelt személyes adatokról pontos és naprakész nyilvántartást vezet.

 

5. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat olyan korlátozott formában tárolja, hogy az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljához szükséges ideig, de legfeljebb a jelen Tájékoztatóban meghatározott ideig tehesse lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak kifejezett jogszabályi engedély esetén kerülhet sor.

 

6. Az Adatkezelő a személy adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

7. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat nem veti alá automatikus adatkezelésnek és nem használja fel profilalkotásra.

 

8. Az Adatkezelő felelősséget vállal a jelen adatkezelési irányelveknek való megfelelésért és azzal kapcsolatban együttműködik az Érintett személyekkel. Az Adatkezelő az adatkezelési irányelveknek való megfelelését pedig a jogszabályi rendelkezések szerint igazolja.

 

9. Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenység megkezdése előtt szóban és írásban tájékoztatja a leendő Érintettet az adatkezelés és adatfeldolgozás céljáról és jogalapjáról. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését a Rendelet felhatalmazása alapján, illetve az Érintett írásbeli hozzájárulása alapján végzi.

 

III. Az adatkezelés jogalapja

 

1. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból és tájékoztatás alapján, az Érintettel a www.csuszdalap.hu weboldalon található webáruházon keresztült megrendelt termékre vonatkozóan megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban Adásvételi szerződés) teljesítése céljából az Érintett hozzájárulása alapján és az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a), b), illetve c) pontjai alapján.

 

2. Az Adatkezelő harmadik fél személyes adatait jelen Tájékoztatóban meghatározott célból és tájékoztatás alapján, az Érintett és e harmadik fél közötti jogviszonyból fakadó jogok és kötelezettségek, jogos érdekek érvényesítése, valamint az Adatkezelőre ebből eredő jogi kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c), illetve f) pontjai alapján.

 

3. Az Érintett hozzájárulása

 

3.1. Az Érintett hozzájárulását meghatározott személyes adatainak Adatkezelő általi kezeléséhez az írásbeli nyilatkozat keretében, önkéntesen adja meg. Az Érintett hozzájárulását – kivéve, ha az adatkezelés jogalapja nem az Érintett hozzájárulásán alapszik – meghatározott személyes adatok kezelésére, meghatározott ügyben adhatja meg az Adatkezelő kérelmére.

 

3.2. Az Érintett hozzájárulását tartalmazó nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

 

3.3. Az Adatkezelő vonatkozó kérelmét legkésőbb az Adásvételi szerződés megkötésekor adja elő az Érintettnek, egyidejűleg pedig tájékoztatja, hogy a megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és sem a hozzájárulás visszavonása, sem a hozzájárulás megtagadása nem feltétele az Adásvételi szerződés teljesítésének, kivéve, ha az Érintett személyes adatainak kezelése nélkül az Adásvételi szerződés teljesítése lehetetlen.

 

3.4. Amennyiben az Érintett hozzájárulása más ügyekre is vonatkozik, az Adatkezelő a hozzájárulás iránti kérelmét ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon adja elő érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.

 

3.5. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az Érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan formában kell megtenni, mint annak megadását.

 

IV. Az adatkezelés célja

 

Az Érintett személyes adatainak kezelési célja ? a jelen Tájékoztató III. 1. bekezdésében meghatározott ? az adatkezelő és az érintett közötti Adásvételi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése:

 

1. Az Érintett által az Adatkezelőtől megrendelt termék megvásárlása, és a megvásárolt termék Érintett részére történő kiszállítása.

 

2. Az Érintett és az Adatkezelő között a létrejött Adásvételi szerződéshez kapcsolódó számviteli, bizonylati és adózási jogszabályi kötelezettségek (bizonylat kiállítása, könyvelés, általános forgalmi adó bevallása és fizetése stb.), valamint az ezekhez kapcsolódó iratmegőrzési kötelezettség teljesítése.

 

V. A kezelt személyes adatok köre

 

1. Az Adatkezelő az Adatkezelővel Adásvételi szerződést kötő Érintett következő személyes adatait kezeli:

(1) az Érintett neve;

(2) az Érintett lakcíme;

(3) az Érintett szállítási címe, ha az Érintett szállítási címe eltér a lakcímétől;

(4) az Érintett telefonszáma;

(5) az Érintett e-mail címe;

(6) az Érintett adóazonosító adatai, amennyiben üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében köt Adásvételi szerződést az Adatkezelővel;

(7) az Érintett bankszámlaszáma.

 

2. Az Adatkezelő az Érintett különleges adatait sem az Érintettől, sem harmadik féltől nem igényli, nem kezeli, nem továbbítja, és semmilyen formában nem tárolja.

 

VI. A Személyes adatok kezelése és feldolgozása

 

1. A személyes adatok Adatkezelő általi kezelése, illetve az Adatfeldolgozónak történő továbbítása a jelen Tájékoztató III. pontjában meghatározott jogalapon alapszik.

 

2. Az Adatkezelő az Érintettnek a jelen Tájékoztató V.1. bekezdés szerinti személyes adatait az alkalmazott adatkezelési művelettől, technikai eljárástól függetlenül gyűjtés, rögzítés, tárolás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, az Adatfeldolgozónak történő továbbítás, törlés és megsemmisítés, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása útján kezeli.

 

3. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jelen Tájékoztató IV.1. szakaszában foglalt cél teljesítése (a termék Érintett részére történő kiszállítása) érdekében, a 2. pontban megjelölt adatfeldolgozási műveletek elvégzésére elektronikusan továbbítja az Érintett nevét, illetve az Érintett által az átvételre jogosultként megjelölt személy nevét, lakcímét, amennyiben attól eltér a szállítási címét, telefonszámát, email címét és az esetlegesen szükséges adóazonosító adatokat az alábbi Adatfeldolgozóknak:

 

a)  Cégnév: Post Solutions Kft.

Székhely: 1215 Budapest Popieluszko u.23

Levelezési cím: 1215 Budapest Popieluszko u.23.

Email cím: office@bestposta.hu

Weblap címe: www.bestposta.hu

 

b)  Cégnév:  Magyar Posta Zrt. (MPL)

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Levelezési cím: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc

Email cím: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu 

Telefonszám: +36-1/333-7777

Honlap: www.posta.hu 

 

4. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jelen Tájékoztató IV.2. szakaszában foglalt cél (Adásvételi szerződéshez kapcsolódó számviteli, adózási jogszabályi kötelezettségek) teljesítése érdekében továbbítja az Érintett nevét, lakcímét és amennyiben az az általános forgalmi adó fizetése szempontjából releváns az adóazonosító adatát az alábbi Adatfeldolgozónak: 

 

Név:

Cím:

Email cím:

Telefonszám:

 

5. Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Érintettek személyes adatainak védelmére és jogainak biztosítására is tekintettel érvényes és hatályos adatfeldolgozási megállapodással rendelkezik a jelen fejezet 3. és 4. bekezdéseiben meghatározott Adatfeldolgozókkal.

 

6. Az Adatkezelő az Érintett Személyes adatait kizárólag abban az esetben adja át, ha az az Adatkezelőnek az Érintettel kötött Adásvételi szerződéshez kapcsolódó kötelezettségeinek ? a jelen Tájékoztató V. szakaszában rögzített célok ? teljesítéséhez szükséges.

 

7. Az Adatkezelő az Adásvételi szerződésből, illetve jogszabályból eredő jogi kötelezettségeinek teljesítése, céljából a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatkezelőn és Adatfeldolgozón kívül harmadik félnek az Érintett személyes adatait nem adja át, kivéve a Rendelet 6. cikkének d) és f) pontjaiban meghatározott, feltétlenül szükséges eseteket (természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme, az Adatkezelő vagy egy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése).

 

8. A személyes Adatokat sem az Adatkezelő, sem az Adatfeldolgozók külföldre nem továbbítják adatkezelés céljából.

 

VII. Az adatkezelés időtartama

 

1. Az Adatkezelő az Érintettnek az Adásvételi Szerződéshez kapcsolódó adatait a jelen Tájékoztató IV. pontjában meghatározott céloknak megfelelően, az Adásvételi szerződés hatályának fennállása alatt, illetve annak bármely okból való megszűnése esetén az adásvételi szerződéssel érintett termékhez kapcsolódó jótállási időszak leteltét követő 3 (három) hónapig, legfeljebb azonban a szerződés létrejöttét követő 2 (két) évig őrzi meg.

 

2. Az Adatkezelő az Adásvételi szerződés bármely okból való megszűnését követően a személyes adatokat harmadik személynek nem adja át, és azokat törlésükig illetve megsemmisítésükig elzártan tárolja.

 

3. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó, a részére továbbításra került az Adásvételi szerződéshez kapcsolódó személyes adatokat tartalmazó iratokat, a hatályos, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szerinti bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében visszakereshető módon tárolja és megőrzi az annak alapján elkészült üzleti évről készített beszámoló, illetve könyvviteli elszámolás elkészítését és elfogadását követő 8 (nyolc) naptári évig.

 

VIII. Az érintettek jogai

 

Az Érintetteket az Adatkezelő által kezelt személyes adataik vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:

- hozzáférési jog;

- helyesbítéshez való jog;

- törléshez, illetve elfeledtetéshez való jog;

- az adatkezelés korlátozásához való jog;

- adathordozhatósághoz való jog;

- tiltakozáshoz való jog;

- az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga;

- panasztételi jog.

 

2. Az érintetti jogok gyakorlásának módja és az Adatkezelő eljárása

Az Érintett vagy más harmadik személy érintett a jelen fejezetben foglalt jogának gyakorlását a jelen Tájékoztató XII. fejezetében meghatározott kapcsolattartási módok valamelyikén terjesztheti elő. Az Adatkezelő az Érintett vagy más harmadik személy érintett joggyakorlásra irányuló kérelemét annak beérkezésétől számított legrövidebb időn, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon, belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet, illetve más harmadik személy érintettet az általa alkalmazott kapcsolattartási úton írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett jogának megalapozottságát megállapítja, annak megfelelően intézkedik és szükség esetén a döntéséről valamint az alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a döntéssel érintett személyes adatokat korábban továbbította, akik kötelesek a döntésben foglaltakat tiszteletben tartani, és az Adatkezelő döntésének megfelelően intézkedni az Érintett vagy más harmadik személy érintett jogának érvényesítése érdekében.

 

IX. Elektronikus hírlevél

 

1. Ha az Érintett feliratkozik az Adatkezelő elektronikus hírlevelére, az Adatkezelő saját döntése szerinti gyakorisággal (jellemzően havonta egy alkalommal) elektronikus hírlevelet küld neki. A hírlevélre való feliratkozással az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az ehhez szükséges személyes adatait kezelje. A hozzájárulás jogkövetkezményéről az Adatkezelő az Érintettet a honlap vonatkozó részén tájékoztatja.

 

2. Az adatkezelés jogalapja ? a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 6. §-a alapján ? az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja az Adatkezelő termékeinek és ehhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó elektronikus e-mail hírlevelek küldése az Érintettek részére. 

Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Adatkezelő az elektronikus hírlevélre vonatkozó adatkezelésével kapcsolatban az Érintett nevét és e-mail címét kezeli, amelyekről külön nyilvántartást vezet.

 

3. Az adatok kezelésének időtartama az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb három évig tart. Az Érintett elektronikus hírlevélre vonatkozó adatkezelési hozzájárulásának visszavonására:

- az elektronikus hírlevél alján található Leiratkozás linkre való kattintással; vagy

- az Érintett által az elektronikus hírlevelet fogadó e-mail címről küldött üzenetben vagy postai úton tértivevényes küldemény formájában küldött kifejezetten erre irányuló írásbeli nyilatkozatával történhet.

 

4. Az Érintett az elektronikus hírlevélhez kapcsolódó személyes adatainak törlésére az erre irányuló kérelem beérkezését követő 5 (öt) munkanapon belül kerül sor.

 

X. Honlap

 

1. Tárhelyszolgáltató adatai

Az Adatkezelő interneten történő megjelenését szolgálja a www.csuszdalap.hu weblap (a továbbiakban weblap), amelyen az Adatkezelő által üzemeltetett webáruház található. A weboldal tárhelyszolgáltatója az EV2 Internet Kft

Az EV2 Internet Kft adatai a következők:

- székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.; 

- levelezési cím: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.;

- email cím: info@ev2.hu 

- weboldal: https://cpanel.hu

 

2.  Cookie-k

 

2.1. Az Adatkezelő webáruházának látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri. A weblapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak Vállalkozás külső szerverére. Ennek keretében a weblapon anonim látogatóazonosító (cookie, másnevén süti) működik, amely egy olyan egyedi jelsorozat, melyet a szolgáltatók a weblaplátogatók számítógépére helyeznek el. Az Adatkezelő által használt cookiek a weblaphasználat azonosításra, illetve a weblaphasználattal kapcsolatos profilinformációk tárolására alkalmasak. Az ilyen jelsorozatok azonban önmagában semmilyen módon nem képesek a látogatót személyükben azonosítani, mert felhasználásuk során a teljes IP cím tárolása nem történik meg, azok csak a látogató gépének felismerésére alkalmasak. A weblapon lévő cookiek használatával az érintett nevének, e-mail címének vagy bármilyen más személyes adatának tárolására nem kerül sor, az adatcsere gépek között történik meg. A továbbított adatok az Érintettek kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/.

 

2.2. Ezen kívül a weblapon az alábbi cookie fajták találhatóak:

- jelszóval védett munkamenethez használt cookie-k: ez a cookie fajta a felhasználó azonosítására szolgál a weboldalon lévő webáruházba történő bejelentkezés után. Ez esetben a felhasználó azonosítása ahhoz szükséges, hogy ne szakadjon meg a hírközlő hálózaton a szerverrel folytatott kommunikáció.

- bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k: ezekkel a cookie-kkal tárolódnak a webáruházban a felhasználó által a „kosárba” gomb megnyomásával kiválasztott termékek hivatkozásai. Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a webáruház bevásárlókosarai megfelelően tudjanak működni és tárolni tudják a felhasználó által a megrendelésre szánt termékeket.

- biztonsági cookie-k: Az ilyen cookie-kkal olyan egyedi azonosító hozható létre, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő hatékonyabban ismerhesse fel a weboldalra visszatérő felhasználókat. Ez nemcsak az akadálymentes weboldal használat szempontjából fontos, hanem az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (ilyen a webáruház is) biztonságának a szempontjából is.

Az Érintettől e cookie-k vonatkozásában hozzájárulás kérése nem szükséges, amennyiben e cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás biztosítása vagy, ha az ilyen cookie-k alkalmazásához az Adatkezelőnek a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (például a webáruház) nyújtásának biztosításához feltétlenül szüksége van.

 

2.3. A weblap látogatójának természetesen lehetősége van a weblapon található cookie-k tiltására, amely a böngésző beállításai közt tehető meg. Ha a látogatása során a weblap látogatója mellőzi a weblapon elhelyezett cookie-k használatát, ez azt eredményezheti, hogy a weboldal legtöbb funkciója és maga a weboldal sem fog az elvártaknak megfelelően működni.

 

3. Kapcsolattartás

Az Adatkezelő által üzemeltetett weblapon keresztül lehetőség van közvetlen kapcsolatfelvételre, illetve kapcsolattartásra az Adatkezelővel. A közvetlen kapcsolatlétesítéshez az Érintett nevének és email címének önkéntes megadása szükséges az üzenet tárgyának és magának az üzenetnek a megfogalmazása mellett.

 

4. Regisztráció

A weblapon lehetőség van regisztrációra. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja a weblapon található szolgáltatások (termékvásárlás, házhozszállítás) igénybevételének megkönnyítése és a kapcsolattartás. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy önkéntesen választott jelszó megadása, természetes személy esetén vezetéknevének, keresztnevének, telefonszámának és lakcímének a megadása, továbbá jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a jogi személy, illetve egyéb szervezet nevében eljáró természetes személy vezetéknevének, keresztnevének, és a jogi személy, illetve egyéb szervezet nevének, címének és adószámának feltüntetése szükséges. Emellett lehetőség van a faxcím megadására is. Az adatkezelés időtartama a regisztráció időpontjától számított 3 (három) év. A hozzájárulás jogkövetkezményéről az Adatkezelő az Érintettet a honlap vonatkozó részén tájékoztatja.

 

5. Tájékoztatás

A weblap oldalai külső (nem az Adatkezelő által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak, e linkeken elérhető oldalak esetlegesen elhelyezhetik saját cookie-jaikat vagy egyéb fájljaikat a felhasználó számítógépén, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek tőle. Ezekért az Adatkezelő minden felelősségét kizárja.

 

XI. Adatbiztonság

 

1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg, és úgy hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó magyar és tagállami jogszabályoknak megfelelően biztosítsa az Érintett személyes adatainak, illetve magánszférájának a védelmét.

 

Ennek érdekében az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat a megfelelő eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi törvény, valamint az hazai és tagállami adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek; így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, idő előtti törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor figyelembe veszi a technika mindenkori fejlettségét és azt az adatkezelési megoldást választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget vagy költséget jelentene az Adatkezelőnek.

Az Adatkezelő és intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az Adatkezelő irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy magyar jog kötelezi őket.

 

2. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő főszabály szerint indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az előző bekezdésben foglaltaktól eltérően az adatvédelmi incidens esetén az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre,

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; vagy

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

XII. Kapcsolattartás

 

Az Érintett vagy más harmadik személy érintett az Adatkezelőhöz intézett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos nyilatkozatait, észrevételeit, a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonását, személyes, illetve adatai törlésére irányuló felhívását vagy más nyilatkozatát az Adatkezelővel alábbi elérhetőségein, a kapcsolattartásra kijelölt személy útján közölheti.

 

Adatkezelő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név:  Martoncsik László Ügyvezető

Cím: 2011 Budakalász, Fagyal utca 1.

Telefon: +36309070054

E-mail: info@csuszdalap.hu

 

Amennyiben az Érintett a fent említett nyilatkozatait postai úton kívánja megtenni, úgy a teljes bizonyító erejű nyilatkozatát tartalmazó tértivevényes postai küldeményét az Adatkezelő fenti címére kell megküldenie.

Emellett az Érintettnek lehetősége van arra, hogy az Adatkezelővel személyesen vagy telefonon tartsa a kapcsolatot hétfőtől péntekig 09:00 - 17:00 óra között a fent megjelölt címen, telefonszámon.

 

XIII. Jogorvoslati lehetőségek

 

1. Az adatvédelem jogszabályok vagy a jelen Tájékoztatóval kapcsolatos adatvédelmi jogsértéssel kapcsolatban az Érintett vagy bárki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat panasszal, vagy kérhet adatvédelemmel kapcsolatos jogaival kapcsolatos tájékoztatást. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei a következők:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhelye:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési címe:  1530 Budapest, P.f.: 5.

Telefon:  06 1 391 1400

Fax:  06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

2. Az Érintett vagy más harmadik személy érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

3. Ha az Adatkezelő az Érintett vagy más harmadik személy érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő az Érintett vagy más harmadik személy érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett vagy más harmadik személy érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett vagy más harmadik személy érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Érintettel vagy más harmadik személy érintettel szemben az Adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az Érintettnek vagy más harmadik személy érintettnek az Adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

4. A jelen Tájékoztatóban nem érintett kérdésekben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, Magyarország vonatkozó jogszabályai, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Hozzájárulás a személyes Adatok kezeléséhez

 

Alulírott  Érintett a jelen hozzájáruló nyilatkozat önkéntes aláírásával ezúton akként nyilatkozom, hogy a Lemaba Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2011 Budakalász, Fagyal utca 1.; cégjegyzékszáma: 13-09-151053; adószáma: 23564365-2-13; a továbbiakban Adatkezelő) által üzemeltetett www.csuszdalap.hu weboldalon található Webáruházban, az Adatkezelőtől megrendelt Termékre vonatkozó Adásvételi szerződéshez kapcsolódó kötelezettségek:

 

- a termék kiszállítása; és

- a fizetési, számviteli és adózási kötelezettségek teljesítése céljából az Adatkezelő részére ezúton az alábbi személyes adataimat adom át:

- név;

- lakcím;

- szállítási cím, ha eltér a lakcímtől;

- telefonszám;

- e-mail cím;

- adóazonosító adatok, amennyiben üzletszerű gazdasági tevékenység keretében köt Adásvételi szerződést az Adatkezelővel;

- bankszámlaszám.

 

1. A jelen hozzájáruló nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Adatkezelő Adatvédelmi tájékoztatójának tartalmát megismertem és azt elfogadom.

 

2. A jelen hozzájáruló nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a fent meghatározott adatkezelési célokból személyes adataim automatizált döntéshozatal útján történő kezelésére és személyes adataim külföldre történő továbbítására nem kerül sor.

 

3. A jelen hozzájáruló nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a személyes adataim kezelésére adott adatkezelői hozzájárulásomat bármikor korlátozás nélkül visszavonhatom.

 

……………, 2018 év 05 hó25 nap

 

……………………………..

Az Érintett neve és aláírása

 

 

Hatályos 2018. május 25. napjától


Folytatás
Főoldal|Elérhetőség|Vásárlás/Szállítás|Bejelentkezés|Magunkról
Csúszda . Csúszdalap . Gumilap . Coaland játszótér . Jungle Gym játszótér . Tel: +36-30-907-0057
© 2008 osCommerce Fejlesztő: oscommerce.hu

Sülysápkert